San Luis Obispo
61°
Santa Maria
63°
Paso Robles
63°
Santa Barbara
64°

Hazey skies linger through the weekend